1. Thiết kế và bản vẽ 3D

2. Sản xuất hệ khung thép

3. Lắp dựng tại công trình

4. Các thành phần kết cấu tường, sàn

5. Sàn và mái

6. Hoàn thiện và các thành phần khác

Facebook Comments