Nhà khung thép lắp ghép không còn mới xung quanh chúng ta, nhưng với nhiều người vẫn là một quyết định khó khăn khi phải lựa chọn phương án làm nhà

 Hiện nay, việc làm một ngôi nhà khung thép lắp ghép phần lớn là những người giàu, vậy có phải vì nhà khung thép lắp ghép quá đắt hay vì người giàu keo kiệt. Dưới đây là các lý do giải thích cho xu hướng: “Người giàu làm nhà khung thép lắp ghép”

Thứ nhất, thực tế người giàu thường làm nhiều nhà trong đời, do vậy việc lựa chọn phương án làm nhà thường dễ dàng hơn với quyết định một trải nghiệm mới và ngôi nhà thứ hai thường là nhà khung thép lắp ghép. Những gì chỉ xảy ra một lần trong đời thì thật khó để bạn có một quyết định lựa chọn mới, nếu bạn chỉ xây nhà một lần trong đời thì quyết định làm nhà bằng khung thép lắp ghép thay vì nhà truyền thống sẽ là một quyết định khó khăn cũng thật dễ hiểu.

          Thứ hai, người giàu thường đi nhiều, trải nghiệm nhiều, đã nghe, đã thấy, đã trải nghiệm khiến họ nhận thấy việc làm một ngôi nhà khung thép lắp ghép là cách làm thông thường, không phải là một quyết định mới lạ

          Thứ ba, về mặt tư duy người giàu thường thực dụng, họ tính đến hiệu quả nhiều hơn. Khi đặt lên bàn cân họ sẽ chọn phương án nào đầu tư ít hơn, hiệu quả lớn hơn, đó là quyết định không dựa theo cảm tính hay suy nghĩ cố hữu

          Thứ tư, người giàu thường chọn cách đơn giản để giải quyết vấn đề. Với công nghệ vật liệu xây dựng ngày càng phát triển, công nghệ thi công nhà cũng ngày càng tân tiến, chúng ta hãy lựa chọn cách làm đơn giản để có một ngôi nhà.

         Thứ năm, người giàu thường tiên phong tiếp nhận cái mới, cái tân tiến. Khi làm nhà, họ sẽ tìm hiểu kỹ có các phươn án nào, công nghệ mới nào, những ưu điểm của nhà khung thép là gì, … đánh giá hiệu quả thực tế và đưa ra quyết định, họ tin theo quyết định của mình và không bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người ngoài cuộc.

Facebook Comments