Địa Điểm: Đồng Hỷ, Thái Nguyên

Quy mô: 1260m2 x 2 tầng

Mô tả: Xưởng kết cấu thép, tầng 2 sử dụng sàn deckGiá thép hôm nay

Đơn giá nhà cấp 4 khung thép tiền chế

Đơn giá nhà khung thép tiền chế 2 tầng

Đơn giá nhà khung thép tiền chế 3 tầng

Đơn giá nhà xưởng khung thép tiền chế < 200m2

Đơn giá nhà xưởng khung thép tiền chế < 1000m2

Đơn giá nhà xưởng khung thép tiền chế > 1000m2

Đơn giá nhà hàng, cafe khung thép tiền chếFacebook Comments